Telefon: +47 35951248

– et behandlingssenter som tilbyr fysioterapi, osteopati og trening.

Slyngetrening

slynge_1_medlogo

Slyngtrening gjør at man blir sterkere i kjernemusklene i kroppen. Grunnen til dette er den ustabiliteten slyngene skaper. Det er kjernemusklene som holder oss stabile, og ved å trene de opp kan man unngå skader, for eksempel i ryggen. Fordi slyngetreningen aktiverer svært mange muskler vil treningen gi svært høy intensitet og høy forbrenning. Riktig utførte øvelser med høy intensitet, 20 minutter 2-3 ganger i uken er nok til å øke muskelmassen og merke stor fremgang. Slyngetrening passer for alle 🙂

Trening gir overskudd

Trening gir en viktig psykologisk effekt som ikke skal undervurderes. Mange opplever en oppstemthet og mestringsfølelse som gjør det lettere å takle smerte og utfordringer. Norske leger bør anbefale fysisk aktivitet som behandling, mener professor Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole. Han står bak rapporten «Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander».