Psykoterapi

Fride Engeset - Litt om meg og behandlingen jeg tilbyr

Jeg har jobbet ca 20 år i langtidsbehandling for rusavhengige. For tiden jobber jeg som terapeut i DPS poliklinikk, i tillegg en privat terapeutpraksis her på Maxima. Jeg har en psykoterapeutisk utdanning (psykodrama) og videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg underviser ellers i yoga, har 2 ulike grunnutdanninger som yogalærer samt påbygning innen Mindfulbasert yogaterapi.

Jeg tror at vi alle mennesker trenger å bli tålt og møtt. Mitt fokus er å møte deg der du er på en empatisk måte, med respekt og tilstedeværelse. Sammen lager vi en plan på hva vi skal jobbe med, og hvordan. Det kan handle om noen få samtaler for å bevisstgjøre eller sortere noe du står i akkurat nå. Det kan være behov for kortere eller lengre terapiforløp for å jobbe med ulike tema. De fleste av oss opplever utfordringer underveis i livet som vi kan trenge å få støtte og hjelp til å håndtere på konstruktive måter.

Temaer som kan jobbes terapeutisk med kan for eksempel være:

  • Stress, press, manglende balanse, følelse av å ikke strekke til
  • Relasjonsproblemer
  • Utfordringer på ulike livsarenaer som jobb, skole, familie, sosialt
  • Tap, sorg, livskriser
  • Nedstemthet, uro, frykt og lettere symptomer på depresjon eller angst
  • Psykosomatiske plager
  • Utfordringer med å håndtere og gi uttrykk for følelser
  • Ønske om å endre etablerte reaksjonsmønstre
  • Selvfølelse og selvverd
  • Ønske å bli bedre kjent med og ta mer i bruk egne ressurser

 

I tillegg til samtale og refleksjon, bruker jeg ulike metoder i det terapeutiske arbeidet som for eksempel perspektivbytte, tegning, skriving, oppmerksomhetstrening, bevegelse -  avhengig av behov og prosess. Emosjonsfokusert terapi (EFT) går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet.

 

Jeg tilbyr både individualterapi og parterapi.

 

Jeg er medlem av Psykodramaforeningen i Norge (PiN), Norsk forbund for psykoterapi (NFP) og Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra PiN og NFP. Blant annet er jeg underlagt gjeldende krav om veiledning og kontinuerlig faglig oppdatering (PFO).

Maxima Helse AS

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem!